MacDonald Jorgensen

  • MacDonald Jorgensen posted an update 1 year ago

    Zapewnia optymalny system odwodnienia, a i wzbogaca wnętrze Państwa łazienki. Odpływ liniowy 80cm niezwykle niejednokrotnie jest wycofywany przez użytkowników łazienek większym metrażu. Kratka nie tylko pomaga brudowi odpłynąć, a oraz wolno ją prosto wyczyścił opłukując ciepłą wódką. Podsumujmy – mała kratka i gwarantuje odprowadzenie płynn…[Read more]